R メモ

指定した条件を満たす要素の数を数える。

m <- cbind(0:20, 1:3)
sum(m[,1] %% 2 == 0 & m[,2] == 2) # => 3
sum(c(NA, NA, TRUE)) # => NA
sum(c(NA, NA, TRUE), na.rm=T) # => 1

NA が含まれている場合、na.rm=T にしないと NA になってしまう。